Krzysztof Jakowicz i Hadrian Tabęcki w Muzeum Romantyzmu